Движение 21 (№1 в бюлетината)

Движение 21

Движение 21 е представено на 21 април 2011 г. от Татяна Дончева (депутат от БСП в 38, 39, 40 и 41 Народно събрание). Според собственото си разбиране движението обединява „около каузата за промяната и европейското бъдеще на България активни граждани, които споделят демократичните ценности свобода, справедливост и солидарност“.

Парламентарни избори 2014 са първите избори, на които се изправя Движение 21.

Съкратена програма на партията (според официалния сайт):

Правосъдие
Промени в Конституцията. Нов модел на избор и функциониране на Висшия съдебен съвет. Изваждане на прокуратурата от съдебната система. Сменяемост на прокурорите. Избор на главен прокурор от Народното събрание.

Образование
Повишаване дела на средствата за образование и наука в държавния бюджет. Средно образование, съобразено с нуждите на трудовия пазар. Повишаване изискванията за акредитация на университетите. Проектно финансиране на научните изследвания.

Здравеопазване
Развитие на мрежата от лечебни заведения според потребностите на населението. Заплащане за резултати от лечението, а не за клинични пътеки и брой медицински процедури. Адекватна финансова и материална обезпеченост за центровете за спешна помощ. Държавно регулиране на търговията и цените на лекарствата.

Земеделие
Финансови стимули за зеленчукопроизводството, овощарството и животновъдството. Децентрализиране работата на фонд „Земеделие“ по региони. Данъчни и кредитни облекчения за производство на биопродукти. Помощ за развитие на системата от борси тържища и пазари. Осигуряване на директен достъп до тях на малките производители.

Икономика
Намаляване на административните и регулаторните режими за фирмите. Привличане на индустриални инвеститори. Подпомагане сдружаването на малки производители за да отговорят на изискванията на големите търговци на местния пазар и в чужбина. Защита от нелоялна конкуренция, картели и монополи. Честни конкурси и реален достъп на всички до обществени поръчки.

Промяна в политиката
Въвеждане на смесена изборна система. Машинно и електронно гласуване. Намаляване размера на субсидиите за политическите партии. Намаляване броя на народните представители. Стриктен контрол върху имущество, доходи, разходи и конфликт на интереси. Премахване на партийните назначения от държавните служби. Подбор чрез открити и обективни конкурси. Засилване ролята на гражданите в управлението на държавата.

Пълен текст политическа програма на ПП „Движение 21“ – тук.

Официален сайт на „Движение 21“

Листите на партията по райони: