Къде гласуват студентите и учениците?

Къде гласуват студентите?

Студентите (само редовно обучение) и учениците могат да гласуват в избирателна секция по избор в населеното място където се обучават, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес.

Необходими са три неща:

1. валиден документ за самоличност;

2. заверена от учебното заведение (със седалище в населеното място, където е избраната изборна секция) ученическа книжка или студентска книжка (заверена за съответния семестър);

3. декларация по образец, че гражданинът не е гласувал и няма да гласува на друго място (тя се получава от членовете на Секционната избирателна комисия (СИК).

Няма нужда от предварителни действия освен от подготвянето на необходимия набор от книжа.

Пример:

Аз съм студент от Плевен, с постоянен адрес там, но уча в Пловдивско учебно заведение. Ако студентската ми книжка е заверена за съответния семестър в университет, чието седалище е в Пловдив, аз мога да гласувам в изборна секция по избор в този град.

Не е нужно да нося в секцията нищо освен лична карта и студентската книжка. Там ще получа декларация, че не съм гласувал и няма да гласувам на друго място, ще я попълня и подпиша и ще мога да упражня вота си.