Нова България (№8 в бюлетината)

Нова България

„Нова България“ се описва като единствената българска партия, възникнала през Фейсбук – чрез групата „Политическа Промяна Сега“, появила се около летните протести от 2013 г.

Сред акцентите на платформата на „Нова България“ са прозрачност на управлението, преминаване към капиталонатрупваща пенсионна система, икономика, насочена към българските производители, промяна на конституция (въвеждане на гласуване по интернет), електронна система за наблюдение и контрол на съдебните процеси и др.

Цялата платформа може да бъде открита на официалния сайт на партията – тук.

Официален сайт на Нова България – http://www.novabulgaria.bg/

Листите на партията по райони:

Българска социалдемокрация (№2 в бюлетината)

Българска социалдемокрация

БСД е българска социалдемократическа партия с председател Александър Томов (депутат в 7-о Велико Народно събрание и в 36-о и 38-о обикновени от листите на предизборните съюзи на БСП). През 1999 г. е приета в Социалистическия интернасионал, но го напуска през 2011 г.

Официален сайт на партията – тук.

Според предизборната си програма (публикувана на сайта):

Партия Българска социалдемокрация се завръща в икономическия живот на страната. След дълъг период на политически натиск и решения. След поредния управленски провал на БСП – партията, която се опита да узурпира лявото политическо пространство. След поредната година на безлично управление.

За повече от две десетилетия преходен период България изостана и продължава да изостава от другите европейски страни. Станахме „най-бедната европейска страна”. Имаме най-големия сив сектор и заедно с това най-ниските доходи. Поразени сме от всепроникваща корупция. Младите българи масово напускат страната.

Очертаващата се демографка пропаст е най-добра илюстрация на заплахата за оцеляване на българската нация и нейната култура.

Това е най-важната причина да се завърнем в политическия живот. Няма как да се примирим с безверието и безпътицата с безработицата и пасивността на институциите. Втората причина за завръщането на партия Българска социалдемокрация е състоянието на българската левица. За целия преходен период българските граждани не разбраха що е това социалдемократическа политика. И четирите си управленски периода на БСП завършиха или с масови протести или с тежък политически провал. Разделението между олигархични интереси, геополитическо двуличие и неолиберални закони, социалистическата партия сви рязко своето влияние до 15-17 процента от гласовете. На този фон трагикомична е претенцията на БСП за монопол в лявото пространство или на групата АБВ, чийто лидери са истинските автори на политиката на тази партия през последните две десетилетия.

Ние в БСД, продължавайки линията на историческата социалдемокрация и на Евролевицата съзнаваме, че връщането ни в политическия живот няма да е нито леснo, нито еднократен акт. Но ние тръгваме по този път съзнавайки, че без солидарност и социална справедливост няма истинска демокрация и свобода. От тези ценности и вярата в тях ние се обръщаме към българските граждани със следните предизборни предложения и оценки.

 

I. За политическия живот в страната

1. Конституцията на Р. България да съхрани своята конструкция, като се приемат поетапни промени за съдебната система, защита правата на чоевека и влизането на страната в Еврозоната.

2. Да се разширят формите за пряко допитване до народа, а темите за референдумите да се определят с електронно гласуване.

3. При събиране на 50 000 подписа в интернет, депутатите да са длъжни да обсъдят предложенията и да вземата съответното решение.

4. Незабавно да се подготви и да се въведе от 2016г. електронно гласуване за всички видове избори.

5. Правителството да въведе задължителни норми с дати и срокове за информиране на обществеността по 64 икономически и социални индикатори с оглед постоянната информираност на населението за промените в страната.

6. Правителството да внесе закон в Парламента за изготвяне на Националенодитен център,

с оглед въвеждането на единни счетоводни и контролни практики за намалението на масовите измами.

 

7. Да се намалят субсидиите за политическите партии 4-5 пъти и да се създадат условия за равнопоставено участие в избори на всички субекти на гражданското общество.

8. Да се ограничат законово възможностите за политически и стопански монополизъм, включително и при предоставянето на евро средства и обществени поръчки.

9. Да се издаде възможност при събиране на 100 000 подписа в интернет гражданите да могат да сезират Конституционния съд.

 

II. За дълбоки и последователни икономически реформи

10. Централен елемент на икономическата реформа е коренно обновяване на законодателството за насърчаването на чуждите инвестиции и увеличаването на преките чужди инвестиции годишно до 2-3 млрд. евро през 2015г. и 3-5 млрд. евро – през 2016г.

11. Създаване на стимулиращо законодателство за крупни чужди инвеститори и преди всичко за мултинационални компании.

12. Определяне на политиките на държавни инвестиционни приоритети, чрез т.н. „нишова стратегия”.

13. Въвеждане, чрез закон за минимално почасово заплащане на труда в цялата страна. (Първият в историята на България законопроект за минимално почасово плащане е предложен от БСД – Евролевицата през 2000г.)

14. Приемане чрез национален консенсус на 10-годишна схема постепенно за повишаване на минималното почасово заплащане (предложението е от 2000г. на Евролевицата).

15. Отмяна на плоския данък и въвеждане на нова прогресивна и социално справедлива подоходна схема (предложение на БСД – от 2008)

16. До 500 лева подоходният данък да бъде – 0, от 500 до 2000 лева – 10 на сто; от 2000 до 5000 лева – 20 на сто; над 5000 лева – 30 на сто.

17. На утвърдени инвеститори да бъде разрешено да реинвестират цялата сума на корпоративния данък.

18. Да се въведе нова Национална система за отчитане и контрол на Данък добавена стойност, с оглед рязко намаляване на сивия сектор в родната икономика.

19. Да се направи преглед на доказани неизгодни договори за страната и се потърси отговорност на подписалите ги лица.

20. Да се засили тенденцията към индивидуализиране на пенсиите в страната и се заличи ролята на допълнителното пенсионно осигуряване.

21. Да се допусне възможност за увеличаване на пенсионната възраст при желание на работниците и съгласие на работодателите.

22. Да се диференцират минималните осигурителни прагове.

23. Да се приеме правителствена програма за приемане на България в Еврозоната.

24. Да се въведе таван на вътрешен и външен дълг на страната при отчитане на европейските стандарти за отношението дълг – БВП.

25. Да се забрани публични средства да бъдат използвани за покриване на загуби на частни дружества, освен предвидените по закон.

26. България да се присъедини към Европейския банков съюз.

27. Да се приеме програма за сближаване на основните икономически ресурси с тези на Европейския съюз.

28. Да се приемат допълнителни санкции в Наказателния кодекс при установяване на предумишлен фалит.

29. Да се търси наказателна отговорност от лица препродаващи задлъжнели фирми на други хора с цел неплащане на задължения.

30. Да се съкратят 10-15 на сто средствата за администрация за сметка на въвеждане на електронно правителство и електронни услуги.

III. За положителни и системни реформи в образованието, здравеопазването и социалното подпомагане.

31. БСД се обявява за общи здравни реформи и отказ от основни принципи на сегашната здравна система – монополна НЗОК, масови доплащания от населението, задкулисно корупционно плащане и т.н.

32. БСД разполага с целенасочена програма за реформи в здравната система – 10 здравни каси, работещи на конкурентен принцип, въвеждане на индивидуална за цялото население дебитна здравна карта, нов механизъм зазаплащане на здравните услуги.

33.  Правителствата на участващите в сегашните избори БСП, ГЕРБ, СДС, НДСВ и ДПС доведоха средностатистическия българин до постоянни социални унижения. Всеки пети е безработен или търсещ работа, 40% от младите българи под 25г. не работят. Средните доходи са 10 – 15 % от тези в Европа, а цените на основните продукти преминаха 60 % от европейските. Тези цифри говорят за крах на цялата досегашна политика на доходите. Досегашните социална политика на БСП, ГЕРБ и НДСВ не само ни превръща в бедна периферия на Европа, но може да доведе до загуба на националната и културната идентичност на българите.

БСД е за равнопоставеност при третирането на труда и капитала от страна на законодателите и правителството. Готови сме с поредица от законопроекти в тази насока.

34.  Предизборната платформа на БСД обвързва увеличаването на доходите с икономическия растеж при запазване на ниска инфлация. Хвалбите на БСП, че при тяхното управление е имало повишаване на доходите са несериозни, защото в съвкупност с увеличението на заплати и пенсии през 2005-2009г. е по-малко от ръста на цените.

35.  През 1999г. партия Българска Социалдемокрация предложи за първи път в страната Закон за минимално почасово заплащане на труда. Отхвърлянето на този законопроект вече 14 години е една от големите грешки на прехода. Четвърт милион българи работят на повече от една работа. Близо една трета от всички заети работят в сивия сектор. Преминаването към почасова форма на заплащане е свързано с нови права на наемния труд, включително да съди своя работодател при системно неплащане. Въвеждане на минимална почасова ставка дава възможност и на правителствата да определят ежегодно цената на труда в контекста на планирания икономически растеж.

36.  БСД предлага социалното подпомагане в България да бъде извършвано при по-строги критерии и на базата на нови правила. Сега се пилеят значителни средства за заплащане на формално безработни, а също при пенсии и за инвалидност. Законодателни промени се налагат и във връзка с определянето на категориите „социално слаб” и „безработен”. Такива реформи ще позволят да се икономисат бюджетни средства и те да бъдат пренасочени към наистина нуждаещите се.

 

37.  БСД е за решителна реформа в здравеопазването. Провалът на последните четири правителства на България в тази насока е очевиден. Нашите предложения са свързани с:

•     Премахване на монопола на здравната каса и заместването и с 6-10 каси на конкурентна основа;

•     Създаване на всеки български гражданин, здравна дебитна карта, в която да се отчитат приходите и разходите за здравни услуги на всяко лице;

•     Даване на възможност лица, които не са изразходвали своите вноски след навършване на 50 годишна възраст да ги използват за други свои цели;

•     Засилване на търговско-икономическата самостоятелност на болниците, постоянен контрол на държавата върху цените на здравните услуги и на лекарствата;

Ако следващото българско правителство не започне радикални здравни реформи е възможно в близко време да се стигне до обща финансова несъстоятелност на цялата здравна система.

38.  БСД е за принципна реформа във вторият голям нереформиран сектор – образованието. Главната цел на нашата програма е и средното и висшето образование и да се обвържат по-тясно с нуждите на икономиката и развитието на страната. Днес ние „произвеждаме” средни и висши кадри, които или не намират реализация, или я намират в чужбина. Ние възнамеряваме да предложим законодателни мерки за финансово укрепване и търговската самостоятелност  на висшите учебни заведения. Висшите учебни заведения трябва да се превърнат в самостоятелни средища на културен и духовен живот. ВУЗ също така следва да бъдат обвързани с български корпорации и да участват на пазара на стоки и услуги като самостоятелни юридически и производствени звена. Силата на науката се увеличава тогава, когато в определени сектори тя се превръща в производствена сила.

39.  Постигнатото в областта на началното и средното образование чрез засилване на компютърното начало следва да се подкрепя и развива. БСД залага в програмата си модели за единно компютърно образование от първи до дванадесети клас. Ядро на тази програма е за всеки български ученик да бъде осигурен учебен компютър

40.  Ключов приоритет в нашата програма е създаване на условия за развитие и утвърждаване на младите хора в страната. Висок процент на ранно-отпаднали млади хора от образователната система, особено сред малцинствата са непреодолима предпоставка за повишаващата се младежка безработица. Ние смятаме, че основна причина за стремително нарастващата младежка безработица (40 на сто) е неефективността на Висшето образование. Липсата на връзка между образование и икономика е причина високо квалифицирани кадри с висше образование да остават извън пазарите на труда.

 

41.  Ние сме за изграждане на единна онлайн базирана информационна карта „Образование → Реализация”, чрез която могат да бъдат проследени в реално време както броя на обучаващите се, завършили и реализирали се студенти по дадена специалност, така и търсените от работодателите специалисти. На базата на тази система ще бъде преодолян проблемът с изчезването на традиционни професии, за които образователната система генерира кадри и появата на нови професии, които не се предлагат във формалното образование.

42.  БСД е за комплексно развитие на квалифицираното обучение и стажантски програми. На излезлите от образователната система млади хора се предлагат поредица от неплатени стажове. БСД е за въвеждане на единен стандарт за качество на предлаганите стажове, както и за регламентация на стажантския договор. БСД застава зад искането времето на стажуване да се признава за трудов стаж.

43.  Ние се обявяваме за ново законодателство, което да осигури трайни възможности за почасова работа на учащите и достойни стипендии за развиване на академична дейност.

44.  БСД е за приемане на съответна програма „Младежка гаранция“ и разработването й за нуждите на българската младеж. Трябва да се развие широк спектър от програми, които ще дадат гаранции за първа работа и повече качествени работни места за младите хора. Обявяваме се за създаване на регистър и стимули на компаниите, които създават стопански програми. Ние искаме равнопоставеност при заплащането на работещите младежи съобразно техния опит и квалификация.  Нужно е да се осигури достъп до безплатни услуги за професионално информиране, консултиране и ориентиране на младежи, както и обучаване и назначаване на специализиран младежки консултант в Бюрата по труда. Ние сме за онлайн регистрация в бюрата по труда в България.

45.  БСД настоява да се въведе квота от 10 % за наемане на млади хора за работа в държавната администрация;

46.  БСД е за изграждане на закон за доброволчеството и остойностяване на натрупания доброволчески опит при кандидатстване за работа.

47.  Ние сме за създаване на учебни програми за насърчаване на младежкото предприемачество в България. Необходимо е да се създадат условия и бизнес среда младите предприемачи да развиват и реализират своите идеи.

48.  БСД застава зад идеята държавата да припознае младежките организации като активен партньор при изграждането на секторни политики, засягащи развитието на младежта, образователната ни и социална система. Трябва да се подобри диалогът на местната власт с неправителствените организации,  студентските съвети и младежките информационни-консултативни центрове (МИКЦ).

 

49.  БСД се обявява за изграждане на градски и извън градски младежки зони, които да се съуправляват съвместно от институциите и представителите на младите. Занемарената материална база, останала като наше комунистическо наследство, трябва да се облагороди със съвместна работа на институциите и младежките организации.

IV Българската жена – достойно и равнопоставено заплащане, подкрепа на майчинството

50.  Сега в България всяка четвърта жена е жертва на психически и физически тормоз. БСД се обявява за изграждане на кризисни центрове за жертвите на насилие и за техните деца. Ние сме за завишаване на наказанията срещу всички, които подлагат жени на психически и физически тормоз.

51.  БСД се обявява за промени в Семейния кодекс с цел гаранция на родителските права и на двамата родители, при пълна равнопоставеност на мъжа и жената.

52.  Родителството (майчинство или бащинство) да се признае като трудова дейност и се установи минимално заплащане в рамките на една календарна година и да се признае за трудов стаж.

53.  Ние се обявяваме за промени в Трудовия кодекс, които ще доведат до равно  заплащане на труда на жените и мъжете за един и същ труд.

54.  БСД се обявява за предприемане на незабавни мерки за спиране на трафика на хора и пазара на бели робини, както и за изграждане на кризисни центрове за жертвите.

55.  БСД се обявява за предизвикване на обществен дебат на тема „Преодоляване на  социалната и физическа проституция”  и изработване на стратегия за равноправно интегриране на жените във всички обществени сфери.

V Българската културата заслужава повече

56.  Държавата следва да се ангажира с финансовата подкрепа на културни продукти утвърждаващи българската културна идентичност. Ние предлагаме най-малко 10 игрални и 20 документални филма, 20-30 най-добри литературни произведения да бъдат подкрепени от бюджета.

57.  БСД е за намаляването на ДДС върху печатането на книги до 10 на сто. Това е сигурна предпоставка за увеличаване броя на читателите и за подкрепа на българската книга.

58.  Ние ме за подкрепа от страна на бюджета при издаването на български автори извън страната. Трябва да се направи Панаир на книгата, в който да се предлага продажбата на права на български автори на книги. За това е необходимо Министерството на културата да изработи специална програма, която да подпомага превод на английски, френски, немски и испански (най-големите езикови пазари на книги).

59.  В период от половин век – от 1944 г. до 1990 г., българските емигранти по света създаваха културни произведения в различни области, като тези техни постижения са разпилени по света и не са достояние на българската държава и на българския гражданин. Затова е наложително в най-спешен порядък да бъде създаден у нас Институт за българска емигрантска литература и култура, който да събере у нас културното ни наследство от този период.

60.  Необходимо е да се отделят повече средства за съхранение на културните паметници, музеи и обекти. Къщите музеи на нашите класици  Иван Вазов, Пейо Яворов, Димитър Димов и др. са пред разруха. Необходимо е още под егидата на Министерството на културата да се открие отделна набирателна сметка за дарения, които да бъдат в помощ на държавата за откупуване на имота.

61.  БСД е за спешни мерки за възстановяване на националните културни  фондове. Застрашени от повреждане са националните литературни фондове, музейните експозиции и др.

62.  БСД е за изграждане на Фонд за подпомагане на млади културни дейци и творци, както и за финансиране на фестивали организирани от млади хора за млади хора. По този начин ще бъдат осъществени изключително важни каузи на фестивалите – социално включване, неформално образование, екология и културно разнообразие.

 

VI Екологията – условие за модерно развитие

 

63.  БСД се обявява за засилване на социалната отговорност на бизнеса, като в неговите задължения бъде включена и отговорността му пред човека и природата. Ние сме за ефективна стратегия на обвързване на икономиката, социалните отношения и опазването на околната среда. От друга страна, ние гледаме на природата като на неизчерпаем обект на инвестиции и източник на доходи. Нейното опазване и възстановяване крие потенциал за разкриване на десетки хиляди нови работни места.

64.  Ние сме използването на опасни генно модифицирани технологии, химически торове, средства за растителна защита и борба с плевелите. Селскостопанската политика трябва да се реформира, така че да подкрепя възстановяващото се селскостопанско развитие, чрез подпомагане на съвременното органично фермерство и преференции за екологично чиста продукция.

65.  БСД е за въвеждане на по-високи, отговарящи на европейските, стандарти за намаляване на вредните емисии и шума, както и за интегрирана система на транспорт, в която електротранспортът, релсовият и воденият транспорт получават по-голямо внимание и увеличават своя дял.

66.  Ние се обявяваме за стриктно съобразяване на производството с опазването на природата. Производителите трябва да бъдат отговорни за целия жизнен цикъл на продуктите си. Всички частни и държавни фирми, предприятия и корпорации трябва да бъдат законово задължени да провеждат годишни оценки за въздействието върху околната среда.

67.  Ние сме за законови промени, които да дадат право на участие и неправителствените природозащитни организации и отделните граждани в провеждането на годишни оценки.

68.  Българска пролет ще се бори за насърчаване използването на екологично чисти технологии и ефективно използване на енергията в промишлеността и в домашни условия.

69.  Ние сме за прогресивно данъчно облагане с екологични данъци и такси на замърсителите, на суровините и горивата, на неефективното разходване на енергия в производството и бита.

 

VII Спортът – социалният интегратор

 

70.  Вече години наред представянето на българските спортисти върви надолу. Доказателства за това са резултатите от олимпийски и световни първенства. БСД е за много по-активна политика на държавата в областта на спорта и специално – в областта на високото спортно майсторство.

71.  Ние приемаме девиза и разработваме програма – „Спортът през целия живот”. Това означава цялостна реформа на държавната политика. Основната теза на програмата е всички – от детската градина, през училищата и университетите, до пенсионерските клубове – да участват в спортна подготовка и спортни съревнования.

72.  БСД е за увеличаване на часовете по спорт в училищата и университетите. Спортните таланти трябва да се откриват в най-ранна детска възраст, а най-добрите – да получават държавни стипендии.

73.  Ние се обявяваме срещу продължаващото вече години наред толериране на отрицателните явления в спорта – уреждането на срещи и черното тото, ползването на забранени стимулатори и черните каси, използвани за поддържане на отделни спортни клубове.

74.  Всяко българско правителство следва да има собствени спортни цели и програми за тяхното постигане. Смятаме, че е неизбежно и увеличаването с 20 – 30 на стона средствата за спорт.

Листите на партията по райони:

Движение 21 (№1 в бюлетината)

Движение 21

Движение 21 е представено на 21 април 2011 г. от Татяна Дончева (депутат от БСП в 38, 39, 40 и 41 Народно събрание). Според собственото си разбиране движението обединява „около каузата за промяната и европейското бъдеще на България активни граждани, които споделят демократичните ценности свобода, справедливост и солидарност“.

Парламентарни избори 2014 са първите избори, на които се изправя Движение 21.

Съкратена програма на партията (според официалния сайт):

Правосъдие
Промени в Конституцията. Нов модел на избор и функциониране на Висшия съдебен съвет. Изваждане на прокуратурата от съдебната система. Сменяемост на прокурорите. Избор на главен прокурор от Народното събрание.

Образование
Повишаване дела на средствата за образование и наука в държавния бюджет. Средно образование, съобразено с нуждите на трудовия пазар. Повишаване изискванията за акредитация на университетите. Проектно финансиране на научните изследвания.

Здравеопазване
Развитие на мрежата от лечебни заведения според потребностите на населението. Заплащане за резултати от лечението, а не за клинични пътеки и брой медицински процедури. Адекватна финансова и материална обезпеченост за центровете за спешна помощ. Държавно регулиране на търговията и цените на лекарствата.

Земеделие
Финансови стимули за зеленчукопроизводството, овощарството и животновъдството. Децентрализиране работата на фонд „Земеделие“ по региони. Данъчни и кредитни облекчения за производство на биопродукти. Помощ за развитие на системата от борси тържища и пазари. Осигуряване на директен достъп до тях на малките производители.

Икономика
Намаляване на административните и регулаторните режими за фирмите. Привличане на индустриални инвеститори. Подпомагане сдружаването на малки производители за да отговорят на изискванията на големите търговци на местния пазар и в чужбина. Защита от нелоялна конкуренция, картели и монополи. Честни конкурси и реален достъп на всички до обществени поръчки.

Промяна в политиката
Въвеждане на смесена изборна система. Машинно и електронно гласуване. Намаляване размера на субсидиите за политическите партии. Намаляване броя на народните представители. Стриктен контрол върху имущество, доходи, разходи и конфликт на интереси. Премахване на партийните назначения от държавните служби. Подбор чрез открити и обективни конкурси. Засилване ролята на гражданите в управлението на държавата.

Пълен текст политическа програма на ПП „Движение 21“ – тук.

Официален сайт на „Движение 21“

Листите на партията по райони:

Бюлетината за изборите (за чужбина)

Buletina-izbori-izvun-stranata

Бюлетината за парламентарните избори на 5 октомври 2014 е сходна с онази за Европейските избори. Разликите са в това, че в чужбина няма да има преференциален вот, в различния брой кръгчета за преференциален вот в МИР-овете в страната, както и в специалното пояснение за преференциалното гласуване в лявата част.

Ето какво представлява всеки от елементите на бюлетината:

На кочана с бюлетините след откъсване на бюлетината остава поле, в левия край на което е изписан текст „Кочан“.

Под него е изписан текст „Бюлетина за гласуване за народни представители в чужбина“. На следващ ред в десния ъгъл на полето е отпечатан поредният номер на бюлетината в кочана.

В основната част на бюлетината са изброени кандидатите за изборите (партии и коалиции), според жребия на ЦИК. Избирателите в чужбина не могат да избират независими кандидати. За избраната партия/коалиция се гласува със син химикал (такива има на разположение в избирателните секции) в квадратчето вляво от името ѝ – със знак Х или V.

Гражданите, които дават гласа си в чужбина не могат да се възползват от преференциалното гласуване.

На гърба на бюлетината има две обособени места за печат от членовете на изборната секция – единият се поставя преди да ви дадат бюлетината, а вторият – след като излезете от „тъмната“ стаичка.

От ЦИК все още не се обявили указания за начина на сгъване на бюлетината.

Бюлетината за изборите (за страната)

Бюлетина за изборите на 5 октомври

Бюлетината за парламентарните избори на 5 октомври 2014 е сходна с онази за Европейските избори. Разликите са в това, че в чужбина няма да има преференциален вот, в различния брой кръгчета за преференциален вот в МИР-овете в страната, както и в специалното пояснение за преференциалното гласуване в лявата част.

Ето какво представлява всеки от елементите на бюлетината:

На кочана с бюлетините след откъсване на бюлетината остава поле, в левия край на което е изписан текст „Кочан“. На същия ред последователно са изписани номерът и наименованието на изборния район (например „Изборен район №3“ – Варна“).

Под тях е изписан текст „Бюлетина за народни представители“. На следващ ред в десния ъгъл на полето е отпечатан поредният номер на бюлетината в кочана.

В горния край на бюлетината се обособява поле, в което на първия ред се изписва номерът и наименованието на изборния район, а на следващия ред се изписва текст „Бюлетина за народни представители“.

В лявата част са изброени кандидатите за изборите (партии, коалиции и независими кандидати за съответния район), според жребия на ЦИК. За избраната партия/коалиция се гласува със син химикал (такива има на разположение в избирателните секции) в квадратчето вляво от името ѝ – със знак Х или V.

В дясната част, под текста, уточняващ, че това са полетата за преференция, се дава глас за предпочитание. Той не е задължителен и може да се постави само в едно от кръгчетата – отново със знак Х или V. Броят на кръгчетата е различен за всеки многомандатен избирателен район и отговаря на удвоения брой мандати, които се полагат на МИР-а. (Например – в 23 МИР в София, който ще излъчи 16 депутати, кръгчетата ще бъдат 32.)

Внимание – при кръгчетата за преференциално гласуване не са изписани имена – ако искате да гласувате по този начин, трябва добре да знаете предварително точно кой номер в съответната листа е избраният от вас кандидат. Четете тук как работи преференциалното гласуване!

На гърба на бюлетината има две обособени места за печат от членовете на изборната секция – единият се поставя преди да ви дадат бюлетината, а вторият – след като излезете от „тъмната“ стаичка.

Въпроси и отговори:

Мога ли да отбележа само глас за партия/коалиция без да отбелязват преференция?

Да. Тогава преференциалният вот ще отиде за водача на съответната листа.

Какво ще стане, ако поставя знак само в поле за преференция?

Гласът ви ще бъде недействителен.

Какво ще стане, ако поставя знаци в две или повече полета за преференция?

Ще се зачита само гласът за съответната листа, но не и преференциалният вот.

Мога ли да поставя знак Х в полето за партии и знак V в полето за преференция?

Да, стига знаците да са единствено Х и V гласът ще е валиден без значение от избора на единия или другия.

Така би изглеждала валидна бюлетина, която подкрепя преференциален кандидат номер 8 в отбелязаната в ляво листа на партия или коалиция:Buletina-izbori-v-stranata-primer

Габрово (МИР 7)

gabrovo

При клик върху дадена партия или коалиция, се появява пълната ѝ кандидат-депутатска листа в този многомандатен район.

Целите листи

1 – ДРОМ

1. Мирослав Михайлов Александров

2 – Движение за радикална промяна Българската пролет”

1. Ваня Любомирова Колева
2. Лазар Любенов Бонгурев
3. Митко Минков Гълъбов
4. Анелия Николова Камбурова
5. Калинка Георгиева Драганова
6. Йонита Стефанова Колева
7. Ваня Маркова Димитрова
8. Пенка Христова Георгиева

3 – Движение „Напред България“

1. Васил Любенов Василев
2. Генади Тодоров Лилов

4 – „Нова Република“

1. Людмила Николаева Илиева
2. Ивелин Стоянов Стоянов
3. Борил Йорданов Децов
4. Иван Тодоров Събев
5. Илиян Веселинов Илиев

5 – Коалиция на недоволните

1. Димитър Александров Митев
2. Румяна Станчева Стоянова
3. Георги Асенов Чумпалов
4. Асен Ангелов Симеонов
5. Поля Милчева Герасимова
6. Ева Антраник Папазян
7. Стоилка Николова Ташева

6 – „Воля“

1. Стефан Луков Августинов
2. Трифон Христов Трифонов
3. Мария Йорданова Митева
4. Дамян Николаев Пенчев
5. Кристиян Руменов Господинов

7 – Български демократичен център

1. Добромир Миленов Добрев

8 – АБВ – Движение 21

1. Пламен Марков Марков
2. Драгомир Иванов Николов
3. Стела Ганчева Антонова
4. Богомир Иванов Богомиров
5. Любомир Цветанов Йорданов
6. Добри Димов Христов
7. Христо Кирилов Димитров
8. Александър Денчев Денев

9 – ДПС

1. Четин Хюсеин Казак
2. Ердоан Мехмед Узунов
3. Ибрахим Селахаттин Акай
4. Кенан Фариев Селимов
5. Керим Исмаил Ибрям
6. Бахтияр Нури Али
7. Деян Събев Башев
8. Шефкат Рамадан Исин

10 – БСП

1. Кирил Николаев Добрев
2. Кристина Максимова Сидорова
3. Станимир Косев Стойчев
4. Весислава Иванова Александрова
5. Трифон Руенов Панчев
6. Първан Пламенов Димитров
7. Петинка Василева Михайлова
8. Пенка Иванова Петрова

11 – ГЕРБ

1. Томислав Пейков Дончев
2. Николай Цветанов Сираков
3. Иглика Иванова Иванова-Събева
4. Мария Николаева Пенева
5. Добромир Проданов Проданов
6. Мирела Красимирова Ганчева
7. Ива Димитрова Константинова-Йорданова
8. Константин Тихомиров Брънеков

12 – „Партия на зелените”

1. Христо Николов Христов
2. Любомир Стефанов Василев
3. Стефан Янков Енчев
4. Радослав Стоянов Недялков

13 – Kоалиция „Обединение ДОСТ”

1. Танер Неджиб Юзеир
2. Александър Орлинов Сербезов
3. Танер Исметов Ходжев

14 – ПП „Възраждане“

1. Петко Бориславов Ганчев
2. Йордан Георгиев Николов

15 – „Презареди БГ“ (няма)

16 – Движение „Да, България“

1. Александър Кръстинов Македонски
2. Свилен Георгиев Ноев
3. Петър Пламенов Кърджилов
4. Деян Василев Мотов

17 – Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО

1. Борис Вангелов Борисов
2. Росен Иванов Цветков
3. Владко Серафимов Борисов
4. Силвия Кръстева Кръстева
5. Радостина Христова Христова
6. Апостол Тотев Матев
7. Ангел Чавдаров Джамбазки

18 – Коалиция „КОЙ – Българската левица и Зелена партия”

1. Румяна Ганчева Колева
2. Ружка Велчева Василева
3. Максим Генов Велков

19 – ПП „Национална републиканска партия“

1. Мария Атанасова Цветкова
2. Зарка Дончева Маринова
3. Величка Иванова Ковачева
4. Мая Симеонова Иванова

20 – ПП „Българско национално обединение“

1. Радослав Петров Петров
2. Красимира Иванова Бойчева
3. Петко Илиев Маринов
4. Николай Илиев Николов

21 – Реформаторски блок – Глас народен

1. Жаклин Ваклуш Толева
2. Йордан Иванов Камбуров
3. Веселин Димитров Данчев
4. Илиян Георгиев Георгиев
5. Славчо Чавдаров Василев
6. Невян Иванов Иванов
7. Корнелия Петрова Мотова

Видин (МИР 5)

vidin

При клик върху дадена партия или коалиция, се появява пълната ѝ кандидат-депутатска листа в този многомандатен район.

1 – ДРОМ

1. Ярослав Бранимиров Коцев
2. Теодор Тодоров Ангелов

2 – Движение за радикална промяна Българската пролет

1. Малин Славчев Маринов

3 – Движение Напред, България

1 Тодор Иванов Славков
2 Петьо Иванов Петков
3 Маргарита Найденова Донкова

4 – Kоалиция „Нова Република“

1 Вили Младенов Лилков
2 Ирена Стефанова Александрова
3 Асен Пенков Асенов
4 Сашка Божкова Бизеранова-Стоянова
5 Васко Цветанов Недялков
6 Бистра Янева Момирова

5 – Коалиция на недоволните

1. Кремена Гошова Будинова
2.Альоша Аврамов Аврамов
3. Димитър Георгиев Петров
4. Цанко Петков Димитров
5. Соня Тодорова Стоянова
6. Борис Николаев Къркеланов

6 – ПП „Воля“

1 Дора Стоянова Христова
2 Мария Тодорова Караниколова
3 Димитър Стойчев Трампов
4 Радиана Красимирова Цонева

8 – АБВ-Движение 21

1 Иван Аспарухов Цанов
2 Людмил Митов Николов
3 Емил Милков Трифонов
4 Десислава Васкова Кънчева

9 – ДПС

1. Станислав Димитров Анастасов
2. Иванка Радославова Каменова
3. Богомил Данчов Станков
4. Йоан Георгиев Стефанов
5. Катерина Юлиянова Александру
6. Мария Максимова Иванова
7. Валери Веселинов Борисов
8. Петър Ванчев Тодоров

10 – БСП

1 Филип Стефанов Попов
2 Цветан Борисов Топчиев
3 Борислав Крумов Василев
4 Пламен Цветанов Георгиев
5 Мирослав Жеков Марковски
6 Юри Цветанов Ценков
7 Наташа Петкова Борисова
8 Иван Иванов Търпоманов

11 – ГЕРБ

1. Владимир Цветанов Тошев
2. Любомир Кирилов Низамов
3. Александър Тошков Александров
4. Албена Николова Георгиева
5. Теодора Мирославова Стоянова
6. Иван Георгиев Вълчов
7. Милен Михайлов Викторов
8. Емилиян Илиев Енчев

12 – Партия на Зелените

1. Йонко Йорданов Гергов
2. Никола Танчев Николов

13 – ДОСТ

1. Розалин Милифонов Станев
2. Красимир Любенов Русинов
3. Валентина Асенова Велева
4. Михаил Василев Михайлов

14 – ПП „Възраждане“

1. Ангел Жеков Георгиев

16 – Kоалиция „Движение Да, България“

1 Боряна Богданова Мусева
2 Филип Величков Йонов
3 Димитър Иванов Димитров
4 Димитър Огнянов Симов
5 Емил Иванов Каменов
6 Калин Ангелов Станков
7 Димитър Любенов Нинов
8 Калин Апостолов Ангелов

17 – Kоалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“

1. Росен Живков Иванов
2. Йордан Василев Йорданов
3. Емил Тодоров Лилов
4. Силвия Иванова Жекова

18 – Коалиция „КОЙ – Българската левица и Зелена партия“

1. Тошко Витанов Тодоров
2. Цветана Петкова Дакова
3. Венцислав Еленков Димитров
4. Камелия Еленкова Димитрова
5. Албена Георгиева Александрова
6. Илина Георгиева Йонова
7. Борислав Стоянов Милков

19 – ПП „Национална републиканска партия“

1. Диана Гервасова Димитрова
2. Росен Любомиров Иванов
3. Филип Илиянов Филипов

20 – ПП „Българско национално обединение“

1. Красен Бойков Петров
2. Цветанка Борисова Коева
3. Ралица Евгениева Белчева
4. Елица Константинова Спирова

21 – Реформаторски блок – Глас народен

1. Момчил Викторов Станков
2. Павел Димитров Паунов
3. Ивайло Цветанов Цеков
4. Иван Йорданов Хартарски
5. Пламена Каменова Александрова
6. Емил Борисов Йонов
7. Димитър Тончев Тонев
8. Наталия Красимирова Милкова

Велико Търново (МИР 4)

veliko-tarnovo

При клик върху дадена партия или коалиция, се появява пълната ѝ кандидат-депутатска листа в този многомандатен район. Най-горе са посочени и водачите на листи на основните партии/коалиции.

Предстои добавянето и на независимите кандидати в МИР-а.

Водачи на основните партии:

Цветан Цветанов (ГЕРБ)

Мариана Бояджиева (БСП)

Камен Костадинов (ДПС)

Иван Иванов (РБ)

Николай Илчев (АБВ)

д-р Милен Михов (Патриотичен фронт)

Илия Димитров (ББЦ)

Целите листи:

1 – Партия „Движение 21“

1. Георги Николов Димов

2. Албена Здравкова Николова

3. Нели Димитрова Лозева

4. Стела Герганова Попова

5. Кирил Атанасов Иванов

6. Марияна Стойкова Михайлова

7. Мирослав Младенов Антонов

2 – Партия „Българска социалдемокрация“

1. Георги Велинов Велинов

2. Морис Леон Маджар

3. Снежана Миданова Кузманова

4. Сиана Валериева Балиева

3 – Партия „Български национален съюз – НД“

1. Димитър Христов Попов

2. Теодора Иванова Шанова

3. Димитър Маринов Маринов

4. Петя Атанасова Атанасова

5. Веселин Георгиев Петров

4 – Партия „Новото време“

1. Йордан Богданов Богданов

2. Радка Маринова Крумова

3. Стайко Иванов Стайков

4. Стефан Стефанов Вълков

5. Милен Стефанов Вълков

5 – Партия „Обединена България“

1. Стефан Николов Стоянов

2. Дора Наполеонова Закова-Русева

3. Кристина Христова Хинкова

4. Цветомира Кирилова Йорданова

5. Ивайло Косев Косев

6. Марияна Петрова Баталова

7. Соня Иванова Симеонова

8. Валентин Димитров Манолов

9. Валентина Тодорова Захариева

10. Емил Пейчев Калоянов

11. Никола Димитров Николов

12. Петя Валентинова Драгнева

13. Стоян Дианов Габровски

14. Никола Стоянов Минев

6 – Партия „Социалдемократическа партия“

1. Христиана Иванова Дългичева

2. Борислав Стефанов Стоянов

7 – Коалиция „Реформаторски блок – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС“

1. Иван Кирилов Иванов

2. Виктор Добромиров Лясков

3. Станислав Петров Благов

4. Любен Николов Лалев

5. Мирослав Трифонов Маринов

6. Грета Борисова Ганева

7. Захари Иванов Ангелов

8. Людмила Николаева Илиева

9. Иван Герасимов Станков

10. Мавроди Евстатиев Калейнски

11. Камен Михайлов Алексиев

12. Георги Чудомиров Попов

13. Светлозар Методиев Влайков

14. Йордан Георгиев Байчев

15. Петър Руменов Кънчев

8 – Партия „Нова България“

1. Николай Светозаров Гъмзов

2. Миглена Владимирова Цветанова-Димитрова

3. Анна Бориславова Манчева-Стоянова

4. Ирена Тодорова Христова

9 – Партия ГЕРБ

1. Цветан Генчев Цветанов

2. Пенчо Стоянов Пенчев

3. Евгени Димитров Стоев

4. Мирослав Николов Петков

5. Деян Минков Хаджийски

6. Кристиян Василев Кирилов

7. Любомира Симеонова Попова

8. Николен Веселинов Стойнов

9. Росен Върбанов Иванов

10. Станислава Красимирова Стоянова

11. Михаил Стефанов Харалампиев

12. Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева

13. Мариана Живкова Чалъкова

14. Георги Димитров Давидов

15. Нели Иванова Николова

16. Венцислав Милков Георгиев

10 – Партия „Общество за нова България“

1. Иван Димитров Драгостинов

11 – Партия „Атака“

1. Любомир Владимиров Владимиров

2. Иван Тодоров Димитров

3. Огнян Петров Георгиев

4. Йордан Филипов Аврамов

5. Марин Кръстев Тенджерков

6. Петър Гошев Петров

7. Димитър Маринов Байчев

8. Димитър Михайлов Димитров

12 – Партия НДСВ

1. Катерина Михайлова Павурджиева

2. Мартин Бориславов Борисов

3. Петър Стойков Петров

4. Явор Димитров Пангелов

5. Пенчо Савов Чолаков

6. Красимир Генчев Генчев

13 – Коалиция „България без цензура“

1. Илия Иванов Димитров

2. Румен Добрев Горанов

3. Пенчо Ванев Пенчев

4. Красимир Цветанов Игнатов

5. Пламен Стефанов Петков

6. Димитър Николов Дончев

7. Петко Петев Душков

8. Светлин Димитров Гърбузанов

9. Петър Маринов Тодоров

10. Пламен Георгиев Георгиев

11. Галя Николаева Енева

12. Христина Маринчева Хараламбиева

13. Десислава Венециева Линкова

14. Руси Янков Русев

15. Поля Иванова Стефанова

16. Цветомир Митков Димитров

14 – Коалиция АБВ

1. Николай Илчев Илиев

2. Пенчо Стефанов Събев

3. Иван Благоев Димитров

4. Марин Русев Богомилов

5. Илка Славова Трифонова

6. Милко Йорданов Стефанов

7. Елица Георгиева Тананеева

8. Иван Лефтеров Лефтеров

9. Цветомира Гошева Илиева

10. Десислава Иванова Стефанова-Филкова

11. Драгомир Тихомиров Хаджиев

12. Елис Айдоханова Ниазиева

15 – Коалиция „Левицата и Зелена партия“

1. Любомир Тодоров Терзиев

2. Ермак Тодоров Димов

3. Ружка Велчева Василева

4. Илиян Пламенов Пътев

5. Дилиян Маринов Сливневлиев

6. Силвия Валентинова Коцева

7. Крум Йорданов Крумов

16 – Партия „Нова алтернатива“

1. Йордан Стефанов Михтиев

2. Михаил Димитров Милатович

3. Иван Христов Денев

4. Румяна Цанева Георгиева

5. Розалия Николова Лозанова-Гешева

6. Елена Михайлова Христова

7. Даниела Симеонова Фиркова

8. Димитрия Йорданова Виденова

9. Илияна Стефанова Донева

10. Румен Константинов Райков

11. Борис Стоянов Великов

12. Петър Милков Йовчев

13. Валери Стоянов Стойчев

14. Ваня Симеонова Костова

15. Мариан Тодоров Недялков

16. Цветан Иванов Иванов

17 – Коалиция „Десните“

1. Мария Василева Капон

2. Калина Йорданова Прокопиева

3. Николай Върбанов Николов

4. Пламен Георгиев Бейков

5. Светлозара Христова Фъртунова-Минчева

6. Димчо Петров Димчевски

7. Калин Димитров Манев

8. Цветомир Емилов Енев

9. Мария Иванова Кръстева

10. Валентин Христов Савов

11. Георги Великов Даскалов

12. Бранимир Маринов Костов

13. Петя Илиева Калушева

14. Мариана Данилова Пашунова

15. Стефан Христов Кинов

16. Пламен Георгиев Радонов

18 – Партия ДПС

1. Камен Костов Костадинов

2. Румен Стефанов Павлов

3. Гюнай Мюмюнов Далоолу

4. Икмал Юсеинова Джомова

5. Ивелин Якимов Розинов

6. Иван Янакиев Шишманов

7. Бедри Юсуфов Алиев

8. Федя Зафиров Дервишев

9. Стефчо Иванов Алипиев

10. Мъстън Феимов Еминов

11. Мехмед Байрямов Чавдарлиев

12. Илдънай Адемов Ахмедов

13. Андрей Иванов Илиев

14. Лъчезар Трифонов Атанасов

15. Сергей Маринов Янков

16. Синан Шукриев Пехливанов

19 – Партия „Глас народен“

1. Илиян Печов Дуков

2. Дончо Иванов Бораджиев

3. Светослав Станчев Гинчев

4. Кремена Стефанова Георгиева

5. Веселин Маргаритов Марчев

6. Илияна Костова Мусева

7. Банко Илиев Банков

8. Надежда Венелинова Белчева

9. Тодор Петков Тодоров

10. Красимир Илиев Георгиев

20 – Партия на зелените

21 – Партия „Нова сила“

22 – Коалиция „БСП Лява България“

1. Мариана Радева Бояджиева

2. Георги Рачев Рачев

3. Таня Любомирова Андреева-Райнова

4. Милен Асенов Манолов

5. Милка Дончева Христова

6. Валерия-Тереза Тошкова Дончева

7. Тодор Димитров Тодоров

8. Христо Тошков Стателов

9. Симона Лазарова Лазарова

10. Огнян Иванов Стоянов

11. Андрей Тенев Картунов

12. Михаил Йорданов Стойчев

13. Габриела Деянова Шилкова

14. Цветомир Георгиев Георгиев

15. Даниел Весков Василев

16. Весела Николаева Лечева

23 – Партия „Зелените“

24 – Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ И ВМРО“

1. Милен Василев Михов

2. Красимир Любенов Хаджидосев

3. Кирил Георгиев Станчев

4. Кирил Асенов Кирилов

5. Петя Борисова Банева

6. Христо Стефанов Пенчев

7. Йордан Тодоров Грозданов

8. Веско Костадинов Лазаров

9. Николай Йорданов Николов

10. Ирина Пенчева Еневска-Кръстева

11. Тодор Здравков Кутрев

12. Евгени Петков Коев

13. Йордан Стоянов Минчев

14. Николай Станчев Цонев

15. Вероника Иванова Ранкова-Расимова

16. Венцислав Цанев Дончев

25 – Партия „Република БГ“

1. Момчил Кунчев Иванов

2. Ангел Иванов Гецов

3. Стефка Иванова Маркова

4. Антон Любенов Серафимов

5. Маргаритка Любенова Анастасова

6. Теодор Георгиев Сбирнаков

7. Габриела Атанасова Атанасова

8. Атанас Огнянов Василев

9. Свилен Валериев Димитров

Варна (МИР 3)

varna

При клик върху дадена партия или коалиция, се появява пълната ѝ кандидат-депутатска листа в този многомандатен район. Най-горе са посочени и водачите на листи на основните партии/коалиции.

Предстои добавянето и на независимите кандидати в МИР-а.

Водачи на основните партии:

Лиляна Павлова (ГЕРБ)

Ангел Найденов (БСП)

Йордан Цонев (ДПС)

Радан Кънев (РБ)

Николай Бареков (ББЦ)

Ивайло Калфин (АБВ)

Валентин Касабов (Патриотичен фронт)

Целите листи:

1 – Партия „Движение 21“

1. Татяна Дончева Тотева

2. Желязко Димчев Каракашев

3. Светлозар Стоянов Златев

4. Стоянка Вълкова Георгиева

5. Александър Тодоров Стоянов

6. Евгени Николов Николов

7. Ясен Николаев Неделчев

8. Силвия Петрова Петранова

9. Елена Иванова Цончева

10. Катина Добромирова Йорданова

11. Николинка Димитрова Попова

12. Марияна Огнянова Вичева

13. Елена Енчева Добрева

2 – Партия „Българска социалдемокрация“

1. Александър Трифонов Томов

2. Весела Веселинова Шаранкова

3. Стефчо Василев Димитров

4. Найден Георгиев Илиев

5. Тодор Хайдуков Георгиев

3 – Партия „Български национален съюз – НД“

1. Владимир Александров Василев

2. Наум Асенов Наумов

3. Детелин Илиев Георгиев

4. Здравко Василев Вълчев

5. Георги Георгиев Монов

6. Красимира Петкова Динчева

4 – Партия „Новото време“

1. Станимир Димитров Киряков

2. Георги Стойчев Георгиев

3. Янко Цанков Георгиев

4. Елеонора Костадинова Николова

5. Атанас Валериев Георгиев

6. Красимир Михайлов Савов

7. Ивайло Желев Недев

8. Йорданка Илинова Орешкова

9. Илко Стоянов Костадинов

5 – Партия „Обединена България“

1. Милен Николов Бакърджиев

2. Стефка Маринова Харитонова

3. Димитър Георгиев Харитонов

4. Христина Лазарова Маркова

5. Мануела Николаева Иванова

6. Златина Дончева Съботинова

6 – Партия „Социалдемократическа партия“

1.Красна Димитрова Малинова-Златанова

2.Даниела Цветанова Петкова

3.Йовка Здравкова Бачовска

7 – Коалиция „Реформаторски блок – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС“

1. Радан Миленов Кънев

2. Касим Исмаил Дал

3. Стилиян Иванов Гроздев

4. Явор Георгиев Иванов

5. Христофор Станчев Христов

6. Георги Стоянов Янев

7. Валентин Димитров Петков

8. Боян Асенов Георгиев

9. Васко Миланов Василев

10. Боян Димитров Керемидчиев

11. Калиптян Ридван Сали

12. Албена Жекова Йорданова

13. Галина Николова Тодорова

14. Цветомир Димитров Петров

15. Ханифе Кадир Йълдъз

16. Тихомир Миланов Цветков

17. Мария Иванова Донева-Цветкова

18. Диана Бисерова Кюрюлева

19. Галина Йорданова Тодорова

20. Георги Иванов Дяков

21. Красимир Георгиев Георгиев

22. Цветнен Димитров Цветков

23. Мартин Володиев Дамянов

24. Нихат Мюстежеб Емин

25. Станимир Маринов Чонов

26. Мехмед Илмазов Мехмедов

27. Митхат Неджати Мехмед

8 – Партия „Нова България“

1. Иван Илиев Георгиев

2. Петър Жулианов Чаушев

3. Ирена Тодорова Христова

4. Искрен Георгиев Иванов

5. Георги Желев Великов

6. Емил Бориславов Златев

7. Грета Рачева Неделчева

8. Валентин Петров Чиков

9. Дарияна Неделчева Неделчева

9 – Партия ГЕРБ

1. Лиляна Павлова Николова

2. Пламен Иванов Манушев

3. Красен Кирилов Кралев

4. Красимир Петров Петров

5. Красимира Пенева Анастасова

6. Павел Алексеев Христов

7. Руслан Здравков Тошев

8. Нели Рускова Петрова

9. Даниела Йорданова Панайотова

10. Николай Николов Апостолов

11. Владимир Славчев Вълев

12. Николай Димитров Костадинов

13. Живко Марков Петров

14. Надя Иванова Георгиева

15. Ивайло Маринов Христов

16. Тодор Славов Славов

17. Гергана Василева Гинева

18. Благой Атанасов Иванов

19. Калин Светославов Калевски

20. Пейчо Иванов Бюлбюлев

21. Пламен Андонов Боев

22. Деян Кирилов Янчев

23. Николай Стоянов Малев

24. Валери Николаев Колев

25. Десислава Марчева Бонева

26. Пламена Апостолова Василареас

27. Ралица Стефанова Димитрова

28. Галин Димитров Петров

29. Владко Георгиев Владев

30. Ивелина Петрова Димова

10 – Партия „Общество за нова България“

1. Нели Кирилова Андреева

2. Валентин Асенов Давидов

11 – Партия „Атака“

1. Волен Николов Сидеров

2. Магдалена Ламбова Ташева

3. Калина Петрова Балабанова

4. Николай Георгиев Караколев

5. Стефан Денев Курдов

6. Станислав Темелков Димитров

7. Цветомир Красимиров Грънчаров

8. Даниела Михайлова Николова

9. Живка Койчева Костова

10. Димитър Красимиров Минчев

11. Диана Михайлова Димитрова

12. Милена Стефанова Стоянова

13. Любчо Стефанов Ангелов

14. Пламен Маринов Маринов

15. Добромир Василев Иванов

12 – Партия НДСВ

1. Антония Стефанова Първанова

2. Владимир Димитров Димитров

3. Деница Ивайлова Димитрова

4. Иван Йорданов Митишев

5. Христо Стоянов Костадинов

6. Теодора Желева Желева

7. Калинка Пенчева Александрова

8. Росен Стоянов Димитров

9. Кирил Георгиев Маринов

10. Ралица Данчева Димитрова

11. Пламен Димитров Ямболов

12. Мартин Петров Стефанов

13. Георги Иванов Иванов

13 – Коалиция „България без цензура“

1. Николай Тихомиров Бареков

2. Георги Александров Kовачев

3. Поля Великова Димитрова

4. Маломир Стефанов Кръстев

5. Георги Христов Костов

6. Богдан Цветков Николов

7. Ивайло Маринов Костов

8. Младен Йорданов Станев

9. Веселин Димчев Райчев

10. Георги Иванов Георгиев

11. Антон Николаев Влаев

12. Константин Антонов Парчев

13. Диляна Костадинова Тасаджикова

14. Нели Ненкова Попова

15. Десислава Динкова Минчева

16. Денислав Георгиев Колев

17. Анита Христова Любенова

18. Мануел Карник Язмаджиян

19. Ненко Людмилов Ковачев

20. Васил Пламенов Пешев

21. Иван Христов Костадинов

22. Веселин Ростиславов Рачев

23. Ивелина Миткова Динева

24. Надка Данчева Йонова

25. Виргиния Стоянова Манастирска

26. Полина Десиславова Куванджиева

27. Николай Атанасов Андреев

14 – Коалиция АБВ

1. Ивайло Георгиев Калфин

2. Георги Недков Кючуков

3. Иво Петров Сеферов

4. Миглена Петрова Темелкова-Бакалова

5. Добромир Йорданов Джиков

6. Марин Славчев Черкезов

7. Владимир Боянов Върбанов

8. Венко Стоянов Вълчев

9. Галина Димитрова Крайчева-Иванова

10. Боян Симеонов Димитров

11. Делян Венелинов Жечев

12. Миглен Георгиев Тодоров

13. Виктор Миронов Ценов

14. Тихомир Веселинов Горанов

15. Димитър Димов Петров

16. Павел Павлов Николов

17. Цанко Митев Стефанов

18. Станимир Георгиев Мизов

19. Мартин Илиев Иванов

20. Силвия Мариянова Димитрова

21. Момчил Георгиев Вълков

22. Миролюб Георгиев Шалев

23. Диана Аспарухова Аспарухова

24. Мая Николаева Димитрова

25. Иван Стоянов Николов

26. Жасмина Василева Атанасова

15 – Коалиция „Левицата и Зелена партия“

16 – Партия „Нова алтернатива“

1. Пламен Стоянов Костадинов

2. Кремена Илиянова Томова-Казарян

3. Артур Серьожаевич Ованесян

4. Иван Петров Димитров

5. Йордан Стефанов Михтиев

6. Илияна Стефанова Донева

7. Галина Младенова Никова

17 – Коалиция „Десните“

1. Христо Христов Панчугов

2. Лъчезар Александров Алексиев

3. Теменужка Христова Петрова

4. Десислава Димитрова Русева

5. Юлия Златкова Генова

6. Николай Бориславов Георгиев

7. Пенка Христова Спирова

8. Боян Иванов Иванов

9. Магдалена Тошкова Димитрова – Чаушева

10. Хаго Арман Бабикян

18 – Партия ДПС

1. Йордан Кирилов Цонев

2. Ерджан Себайтин Ебатин

3. Уман Аптулова Дубаз

4. Мерткан Аптулов Ибрямов

5. Кадир Мехмед Кадир

6. Халил Халилов Исмаилов

7. Халил Рахим Халил

8. Хюсни Осман Адем

9. Мехмед Хасанов Хасанов

10. Али Бекиров Хасанов

11. Георги Рашков Кирилов

12. Фаня Георгиева Михалева

13. Евгин Мюрселов Незиров

14. Сали Мехмедов Табаков

15. Сечкин Халил Мехмед

16. Тургут Исмет Мехмед

17. Айдън Мустафа Байрам

18. Алеко Тодоров Атанасов

19. Красимир Велинов Кабакчиев

20. Нурай Ахмед Басри

21. Сали Мустафа Исеин

22. Сашо Живков Ангелов

23. Фатме Салиева Яшарова

24. Месут Ердинч Рушид

25. Ведат Ахмет Сакаллъ

19 – Партия „Глас народен“

1. Светослав Емилов Витков

2. Траян Младенов Енчев

3. Соня Николаева Стоилова

4. Светослав Константинов Пехливанов

5. Виктор Владимиров Лозенко

6. Ивайло Младенов Енчев

20 – Партия на зелените

21 – Партия „Нова сила“

22 – Коалиция „БСП Лява България“

1. Ангел Петров Найденов

2. Анелия Димитрова Клисарова

3. Борислав Гуцанов Гуцанов

4. Красимир Христов Янков

5. Петър Панчев Петров

6. Георги Димитров Андреев

7. Иван Борисов Великов

8. Христо Бойчев Боев

9. Мая Иванова Раданова-Кръстева

10. Светлана Иванова Такева

11. Стефан Тодоров Димитров

12. Милена Иванова Драгнева

13. Даниела Стоянова Йорданова

14. Десислав Петров Тасков

15. Николай Филев Джагаров

16. Пламен Георгиев Стоянов

17. Цонко Георгиев Цонев

18. Алекси Василев Алексиев

19. Януарий Марков Вичев

20. Даниел Христов Николов

21. Георги Христов Борисов

22. Иво Николов Стамболийски

23. Тодор Недев Недев

24. Сотир Георгиев Ушев

25. Пламен Димитров Митев

26. Симеон Огнянов Кулиш

27. Нешо Цанков Нешев

28. Павел Енев Раличков

29. Руслан Владков Влаев

23 – Партия „Зелените“

24 – Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ И ВМРО“

1. Валентин Кирилов Касабов

2. Емил Димитров Симеонов

3. Георги Иванов Димов

4. Стоян Богомилов Проданов

5. Живко Николаев Костадинов

6. Татяна Петрова Димитрова

7. Ангелина Тодорова Карагяурова

8. Стелян Христов Любославов

9. Атанас Йорданов Симеонов

10. Стефко Цанев Стефанов

11. Димитричка Атанасова Калчева

12. Десислав Красимиров Цветков

13. Веска Петрова Николова

14. Красимира Иванова Янкова

15. Недялко Илиев Неделчев

16. Катя Георгиева Шматова

17. Радостин Антонов Антонов

18. Йордан Желязков Йорданов

19. Ганчо Маринов Ганев

20. Петър Йотов Николов

25 – Партия „Република БГ“

1. Милена Колева Димитрова

2. Александра Христова Колева Стефанова

3. Галя Кирилова Великова

4. Йордан Евгениев Симеонов

5. Иван Иванов Коледжиков

6. Илиян Пламенов Койчев

7. Красимира Димова Грудева-Мирчева

8. Добромир Костадинов Тодоров

9. Станимир Димитров Станков

10. Мария Иванова Иванова

11. Светла Димитрова Димитрова

12. Красимир Милков Йорданов

13. Венцислав Дяков Йорданов

14. Албена Неделчева Тонева

15. Александър Радев Александров

16. Димитър Георгиев Георгиев

Бургас (МИР 2)

burgas

При клик върху дадена партия или коалиция, се появява пълната ѝ кандидат-депутатска листа в този многомандатен район. Най-горе са посочени и водачите на листи на основните партии/коалиции.

Предстои добавянето и на независимите кандидати в МИР-а.

Водачи на основните партии:

Ивелина Василева (ГЕРБ)

Петър Кънев (БСП)

Хюсеин Хафъзов (ДПС)

Костадин Марков (РБ)

ген. Михо Михов (АБВ)

Валери Симеонов (Патриотичен фронт)

Стефан Кенов (ББЦ)

Целите листи:

1 – Партия „Движение 21“

1. Стоян Илиев Александров

2. Христина Иванова Златева

3. Деян Йотов Йотов

4. Мария Стоянова Стоянова

5. Росица Василева Младенова

6. Галина Господинова Генчева

7. Ивелина Стоянова Стоянова

8. Стоян Димов Мавров

9. Дончо Николов Маринов

10. Мариела Радославова Суанска

11. Емилия Димитрова Янева

12. Мария Георгиева Клинкова

2 – Партия „Българска социалдемокрация“

1. Стоян Илиев Александров

2. Христина Иванова Златева

3. Деян Йотов Йотов

4. Мария Стоянова Стоянова

5. Росица Василева Младенова

6. Галина Господинова Генчева

7. Ивелина Стоянова Стоянова

8. Стоян Димов Мавров

9. Дончо Николов Маринов

10. Мариела Радославова Суанска

11. Емилия Димитрова Янева

12. Мария Георгиева Клинкова

3 – Партия „Български национален съюз – НД“

1. Боян Боянов Станков – Расате

2. Гергана Димитрова Кирова

3. Петър Велчев Велчев

4. Даниела Иванова Стойчева

4 – Партия „Новото време“

1. Минчо Николов Полименов

2. Тодор Веселинов Терзиев

3. Ани Цонева Гуджукова

4. Йовка Павлова Иванова

5. Иван Иванов Сивов

6. Дафин Михалев Терзиев

7. Мария Керчева Керчева

8. Димитър Златев Златев

9. Илияна Красимирова Драганова

5 – Партия „Обединена България“

1. Калоян Гаров Иванов

2. Димитър Огнянов Зашев

3. Петя Димитрова Димитрова

4. Ясен христов Илиев

5. Койчо Ангелов Ангелов

6. Аглика Петрова Димитрова

7. Дорка Трифонова Димитрова

8. Тодорка Петрова Петрова

9. Гинка Кирякова Бедева

10. Иванка Георгиева Стоянова

11. Гаро Костов Иранов

12. Юри Харизанов Юруков

13. Димитър Костадинов Стоянов

6 – Партия „Социалдемократическа партия“

1. Ангел Владов Георгиев

2. Добри Иванов Иванов

3. Веселин Димитров Стефанов

4. Женя Николаева Караманова

5. Ноньо Тотев Атанасов

6. Златина Стайкова Пашева

7 – Коалиция „Реформаторски блок – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС“

1. Костадин Иванов Марков

2. Живко Иванов Табаков

3. Георги Митев Митев

4. Неджеб Мехмед Акиф

5. Константин Димитрова Райков

6. Ирина Юлий Абаджиева – Репуц

7. Стоян Пенчев Колев

8. Дойчо Павлов Дойчев

9. Валентин Георгиев Люцканов

10. Татяна Димитрова Михова

11. Вълчо Иванов Чолаков

12. Мехмед Хасан Катърджъолу

13. Кирил Димитров Крушков

14. Тошко Гетов Йотов

15. Халил Рашид Халил

16. Бориска Николова Стоева

17. Илия Йовков Петков

18. Ивайло Денчев Ляхович

19. Стамен Димитров Стамов

20. Камелия Симеонова Борисова

21. Светомира Димитрова Димитрова

22. Стоян Демирев Грозе

8 – Партия „Нова България“

1. Дарина Величкова Савова

2. Елена Петрова Перева

3. Цветолюб Любомиров Стоицев

4. Мариан Любчев Костов

5. Васил Янков Василев

6. Йордан Евгениев Генчев

7. Красимир Димитров Кунев

8. Александър Атанасов Иванов

9. Валентина Неделчева Стоицева

9 – Партия ГЕРБ

1. Ивелина Веселинова Василева

2. Димитър Бойчев Петров

3. Иван Стефанов Вълков

4. Диана Иванова Йорданова

5. Семир Хусеин Абу Мелих

6. Румен Динев Желев

7. Галина Стефанова Милева – Георгиева

8. Жечо Дончев Станков

9. Снежина Минчева Маджарова

10. Галя Стоянова Василева

11. Владимир Добромиров Крумов

12. Атанас Ангелов Терзиев

13. Живко Димитров Димитров

14. Виолета Маркова Илиева

15. Тодор Михайлов Михалев

16. Бончо Стоянов Бончев

17. Рахим Ереджеб Ибрям

18. Валентин Тодоров Вълков

19. Диян Иванов Петров

20. Любомир Йорданов Йорданов

21. Рафи Георгиев Янчев

22. Христина Стефанова Арсенова – Андреева

23. Христо Илиев Колев

24. Евгений Николов Стоянов

25. Весела Атанасова Атанасова

26. Юлиян Станков Станков

27. Николай Иванов Иванов

28. Таньо Петров Костадинов

10 – Партия „Общество за нова България“

1. Любомир Петров Вълков

11 – Партия „Атака“

1. Явор Божилов Нотев

2. Гроздан Иванов Иванов

3. Сергей Георгиев Зайранов

4. Стоян Николов Стоянов

5. Радко Пенчев Радев

6. Златина Добрева Добрева

7. Росен Тодоров Тодоров

8. Тодорка Янчева Иванова

9. Илия Бориславов Кабаиванов

10. Юрий Петров Танев

11. Свилен Станиславов Малинов

12. Румен Борисов Петров

12 – Партия НДСВ

1. Тервел Михайлов Михайлов

2. Ярослав Николаев Коюмджиев

3. Стилияна Симеонова Недялкова

4. Виктория Дилянова Гроздева

5. Костадин Тошков Георгиев

6. Ивайло Кирилов Бъчваров

7. Иван Живков Сивев

8. Христо Петков Димитров

9. Стилиян Михайлов Петров

10. Димитър Ангелов Димитров

11. Любомир Красимиров Мирчев

12. Костадин Стоянов Доброволов

13. Георги Костадинов Дуков

14. Владимир Василев Стойнов

15. Кирил Митков Атанасов

16. Ивайло Иванов Иванов

13 – Коалиция „България без цензура“

1. Стефан Георгиев Кенов

2.Георги Иванов Маринчев

3. Марин Иванов Лазаров

4.Иван Тодоров Тагавов

5. Димитър Василев Аврамов

6. Иван Иванов Търпоманов

7. Кремена Недкова Табакова

8. Костадин Желев Костадинов

9. Недялка Баева Баева

10. Тони Георгиев Желев

11. Йордан Георгиев Атанасов

12. Петър Неделчев Неделчев

13. Станислав Димитров Гърков

14. Ивайло Желязков Георгиев

15. Пейко Димитров Ганев

16. Петър Валентинов Хараламбов

17. Антон Стоянов Христов

18. Георги Николаев Янакиев

19. Миглена Кузманова Абаджиева

20. Пантелей Василев Панделиев

21. Иван Георгиев Щерев

22. Стоян Георгиев Дапчев

23. Здравко Георгиев Манолакиев

24. Антоний Веселинов Марков

25. Светослав Илиев Гайдев

26. Тодор Ташев Тодоров

27.Борислав Димитров Христов

28. Димо Николов Тадаръков

14 – Коалиция АБВ

1. Михо Димитров Михов

2. Антон Боянов Коджабашев

3. Стефан Иванов Касабов

4. Драгомир Иванов Попов

5. Деян Димитров Господинов

6. Ганка Спасова Динкова

7. Иван Киров Киров

8. Петя Иванова Желева

9. Велина Петрова Тодорова

10. Данаил Димитров Балабанов

11. Куни Колев Събев

12. Ирина Стоянова Ненова

13. Рафаил Кирилов Елевтеров

14. Деница Друмева Друмева

15. Мурад Ахмед Мурад

16. Диян Чанев Янев

17. Георги Димитров Карлов

18. Таня Ненкова Ангелова

19. Райчо Борисов Костадинов

20. Николай Мариянов Кирчев

15 – Коалиция „Левицата и Зелена партия“

16 – Партия „Нова алтернатива“

1. Стоян Атанасов Атанасов

2. Ромина Красимирова Иванова

3. Иван Павлов Милов

4. Александър Бойков Караджов

5. Иван Русев Джендов

6. Любена Миткова Начева

7. Пейчо Георгиев Георгиев

8. Сергей Минков Хасъмски

9. Георги Любомиров Желязков

10. Александър Александров Милтиядов

11. Георги Кръстев Кръстев

12. Радостин Иванов Корентов

17 – Коалиция „Десните“

1. Бойко Христов Станкушев

2. Атанас Константинов Чепъков

3. Русин Василев Савов

4. Лина Апостолова Тодорова

5. Рали Димитров Димитров

6. Виолета Антоанова Лазарова

18 – Партия ДПС

1. Хюсеин Хасан Хафъзов

2. Дурхан Мехмед Мустафа

3. Севим Исмаил Али

4. Севим Неджатиева Ахмедова

5. Юсеин Мехмед Мехмед

6. Димитър Андонов Николов

7. Илкин Мустафа Тащан

8. Ахмед Яшар Ахмед

9. Фатме Хасан Рамадан

10. Юмер Хасан Ибрам

11. Красимир Стойчев Маринчев

12. Джюнейт Гюлтекин Шабан

13. Ахмед Реджеб Реджеб

14. Ахмед Сюлейман Мехмед

15. Фатме Муса Илияз

16. Адем Ереджеб Аптула

17. Осман Юмеров Хюсеинов

18. Eлван Селяхтин Атилла

19. Несрин Мустафа Узун

19 – Партия „Глас народен“

1. Нела Николова Иванова

2. Борис Любомиров Събев

3. Георги Живков Петров

4. Тенчо Петков Петков

20 – Партия на зелените

21 – Партия „Нова сила“

22 – Коалиция „БСП Лява България“

1. Петър Георгиев Кънев

2. Атанас Зафиров Зафиров

3. Пенко Атанасов Атанасов

4. Емил Ценов Георгиев

5. Тинка Асенова Желязкова

6. Димитър Георгиев Гочев

7. Андрей Иванов Андреев

8. Виктор Атанасов Атанасов

9. Тодор Байчев Байчев

10. Дарина Димитрова Стоянова

11. Георги Михайлов Спасов

12. Диана Колева Гурева

13. Йордан Георгиев Георгиев

14. Станчо Вълканов Павлов

15. Кремена Кирилова Лалева

16. Дафинка Димитрова Главанска

17. Кирил Русев Стоичков

18. Георги Христов Божков

19. Ваня Георгиева Чечева

20. Георги Петров Димитров

21. Георги Петков Петков

22. Радослава Христова Карагьозова

23. Монко Иванов Николов

24. Георги Желязков Бъклев

25. Живко Стефанов Джамбазов

26. Анастас Христов Нейчев

27. Румен Христов Николов

28. Георги Димитров Тодоров

23 – Партия „Зелените“

1. Иван Велков Велков

2. Тихомир Петров Иванов

3. Ангелина Стоянова Атанасова

24 – Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ И ВМРО“

1. Валери Симеонов Симеонов

2. Валентин Кирилов Касабов

3. Димитър Кирилов Байрактаров

4. Христиан Радев Митев

5. Ангел Димитров Божидаров

6. Георги Петров Дракалиев

7. Ивайло Вагенщайн Русинов

8. Иван Стоянов Кузманов

9. Марко Иванов Марков

10. Даниела Панайотова Радева

11. Стоян Петков Диханов

12. Галина Йорданова Димитрова

13. Георги Василев Манев

14. Делян Иванов Иванов

15. Любомир Златинов Богойчев

16. Мария Стоянова Петрова

25 – Партия „Република БГ“

1. Калчо Танев Танев

2. Илияна Стоянова Илиева

3. Галин Георгиев Кутиев

4. Борислав Петров Солаков

5. Павел Пенев Тодоров

6. Симеон Димитров Иванов

7. Димитра Георгиева Георгиева

26 – Октай Хасанов Енимехмедов (независим кандидат)