Нова сила (№ 21 в бюлетината)

Нова сила

Партия „Нова сила“ е учредена през септември 2009 г.

Целта ѝ, според официалния сайт, е „незабавно, непрекъснато, реално и значително подобряване условията на живот в България, възстановяване на обществената сигурност и националното достойнство на българските граждани, както и на международния статус и престиж на страната“.

Официален сайт на партията – www.novasila.org

Листите на партията по райони: