Бюлетината за изборите (за чужбина)

Buletina-izbori-izvun-stranata

Бюлетината за парламентарните избори на 5 октомври 2014 е сходна с онази за Европейските избори. Разликите са в това, че в чужбина няма да има преференциален вот, в различния брой кръгчета за преференциален вот в МИР-овете в страната, както и в специалното пояснение за преференциалното гласуване в лявата част.

Ето какво представлява всеки от елементите на бюлетината:

На кочана с бюлетините след откъсване на бюлетината остава поле, в левия край на което е изписан текст „Кочан“.

Под него е изписан текст „Бюлетина за гласуване за народни представители в чужбина“. На следващ ред в десния ъгъл на полето е отпечатан поредният номер на бюлетината в кочана.

В основната част на бюлетината са изброени кандидатите за изборите (партии и коалиции), според жребия на ЦИК. Избирателите в чужбина не могат да избират независими кандидати. За избраната партия/коалиция се гласува със син химикал (такива има на разположение в избирателните секции) в квадратчето вляво от името ѝ – със знак Х или V.

Гражданите, които дават гласа си в чужбина не могат да се възползват от преференциалното гласуване.

На гърба на бюлетината има две обособени места за печат от членовете на изборната секция – единият се поставя преди да ви дадат бюлетината, а вторият – след като излезете от „тъмната“ стаичка.

От ЦИК все още не се обявили указания за начина на сгъване на бюлетината.

Бюлетината за изборите (за страната)

Бюлетина за изборите на 5 октомври

Бюлетината за парламентарните избори на 5 октомври 2014 е сходна с онази за Европейските избори. Разликите са в това, че в чужбина няма да има преференциален вот, в различния брой кръгчета за преференциален вот в МИР-овете в страната, както и в специалното пояснение за преференциалното гласуване в лявата част.

Ето какво представлява всеки от елементите на бюлетината:

На кочана с бюлетините след откъсване на бюлетината остава поле, в левия край на което е изписан текст „Кочан“. На същия ред последователно са изписани номерът и наименованието на изборния район (например „Изборен район №3“ – Варна“).

Под тях е изписан текст „Бюлетина за народни представители“. На следващ ред в десния ъгъл на полето е отпечатан поредният номер на бюлетината в кочана.

В горния край на бюлетината се обособява поле, в което на първия ред се изписва номерът и наименованието на изборния район, а на следващия ред се изписва текст „Бюлетина за народни представители“.

В лявата част са изброени кандидатите за изборите (партии, коалиции и независими кандидати за съответния район), според жребия на ЦИК. За избраната партия/коалиция се гласува със син химикал (такива има на разположение в избирателните секции) в квадратчето вляво от името ѝ – със знак Х или V.

В дясната част, под текста, уточняващ, че това са полетата за преференция, се дава глас за предпочитание. Той не е задължителен и може да се постави само в едно от кръгчетата – отново със знак Х или V. Броят на кръгчетата е различен за всеки многомандатен избирателен район и отговаря на удвоения брой мандати, които се полагат на МИР-а. (Например – в 23 МИР в София, който ще излъчи 16 депутати, кръгчетата ще бъдат 32.)

Внимание – при кръгчетата за преференциално гласуване не са изписани имена – ако искате да гласувате по този начин, трябва добре да знаете предварително точно кой номер в съответната листа е избраният от вас кандидат. Четете тук как работи преференциалното гласуване!

На гърба на бюлетината има две обособени места за печат от членовете на изборната секция – единият се поставя преди да ви дадат бюлетината, а вторият – след като излезете от „тъмната“ стаичка.

Въпроси и отговори:

Мога ли да отбележа само глас за партия/коалиция без да отбелязват преференция?

Да. Тогава преференциалният вот ще отиде за водача на съответната листа.

Какво ще стане, ако поставя знак само в поле за преференция?

Гласът ви ще бъде недействителен.

Какво ще стане, ако поставя знаци в две или повече полета за преференция?

Ще се зачита само гласът за съответната листа, но не и преференциалният вот.

Мога ли да поставя знак Х в полето за партии и знак V в полето за преференция?

Да, стига знаците да са единствено Х и V гласът ще е валиден без значение от избора на единия или другия.

Така би изглеждала валидна бюлетина, която подкрепя преференциален кандидат номер 8 в отбелязаната в ляво листа на партия или коалиция:Buletina-izbori-v-stranata-primer