Важни дати и срокове

Дати и срокове за изборите през 2014

5 септември – откриване на предизборната кампания.

9 септември – подаване на заявление за гласуване в чужбина. Вижте как!

14 септември – подаване на заявление за гласуване в подвижна избирателна секция. Вижте как!

20 септември – подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес. Вижте как!

29 септември – подаване на заявление за гласуване в подвижна избирателна секция, но само ако вече е разкрита такава за населеното място. Вижте как!

4 октомври – ден за размисъл.

5 октомври – изборен ден.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *