Как да гласувам в чужбина?

Гласуване в чужбина

Българите в чужбина подават заявления за гласуване до 9 септември.

Това става или чрез писмено заявление по образец, което се подава до дипломатическото или консулско ни представителство в съответната държава (лично или по пощата, но не и по електронна поща) или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК – тук.

Физическото заявление е Приложение №22 – в него избирателят вписва на български език имената си по документ за самоличност, ЕГН-то си и постоянния си адрес в България. Желаещият също така трябва да напише на кирилица или на латиница мястото извън страната, в което иска да подаде своя глас. Можете да го изтеглите от тук!

В заявлението може да се посочи и електронен адрес или телефон за контакт, на който да бъде съобщен резултатът от проверката дали е допуснат за гласуване избирателят.

Справка дали подаденото заявление е потвърдено може да се направи на сайта на ЦИК, като се избере по по ЕГН или по страна – тя се прави тук!

Избирателните секции извън страната се образуват:

– в местата, където има дипломатическо или консулско представителство – при наличие на не по-малко от 20 избиратели, заявили желание да гласуват;

– в местата, където няма дипломатическо или консулско представителство – при наличие на не по-малко от 40 избиратели, заявили желание да гласуват;

– в местата, в които на проведени до пет години преди изборния ден избори е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели;

– извън изброените по-горе места по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства въз основа на общия брой подадени заявления или на общия брой на гласувалите на предходни избори, включително и когато броят на подадените заявления за определено място е по-малък от 40; ръководителите на дипломатическите или консулските представителства на България изпращат мотивирано предложение до Централната избирателна комисия не по-късно от 22 дни преди изборния ден (12 септември 2014 г.).

Можете да направите справка къде има разкрити изборни секции – от сайта на ЦИК, както и в интерактивната карта на сайта Glasuvam.com – тук.

Bookmark the permalink.

One Comment

  1. Pingback: Важни дати и срокове - Парламентарни избори 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *