Как да разбера къде да гласувам?

Къде да гласувам

Гласуването на парламентарни избори 2014 г. става по постоянен адрес. (Ако искате да гласувате на друго място, трябва да изпълните няколко условия – вижте какви тук!)

Всеки може да провери къде е регистриран по три начина – чрез интернет или от разлепените на обществени места избирателни списъци. За разлика от Европейските избори, сега не е налична възможността за проверка чрез sms или по телефона.

Проверката през интернет става на сайта на ГРАО – тук. От гражданите се иска въвеждане на ЕГН и собствено име. Възможна е също и проверката по адрес – на този адрес.

На същия сайт е възможно заявяването на гласуване по настоящ адрес, но е необходим електронен подпис.

Ако ще гласувате в чужбина, можете да направите справка къде има разкрити изборни секции – от сайта на ЦИК, както и в интерактивната карта на сайта Glasuvam.com – тук.

Bookmark the permalink.

One Comment

  1. Pingback: Как да гласувам другаде? - Парламентарни избори 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *