Как могат да гласуват инвалидите?

Как гласуват хората с увреждания?

Хората с трайни увреждания могат да гласуват в подвижна избирателна кутия.

Срокът за подаването на заявление за това е 11 март. То се подава до общинската администрация по пощата или факс, трябва да е саморъчно подписано от заявителя и придружено със съответния документ от ТЕЛК. Можете да изтеглите заявлението оттук!

Във всяка община се назнава поне по една подвижна урна, ако има приети най-малко десет заявления от хора, които физически не могат да стигнат до стандартните изборни кутии.

Ако срокът от 11 март бъде изпуснат, инвалидите имат още една възможност да упражнят право на глас. Тогава обаче те могат да поискат да гласуват само във вече назначени мобилни урни. Срокът за подаването на заявлението тогава е 20 март.

Адресът на избирателя трябва да съвпада с постоянния му. Ако човекът иска да гласува по настоящ адрес, необходимо е да бъде вписан в изборния списък на съответната община. Вижте тук как става гласуването по настоящ адрес!

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *