Как да разбера къде да гласувам?

Къде да гласувам

Гласуването на парламентарни избори 2014 г. става по постоянен адрес. (Ако искате да гласувате на друго място, трябва да изпълните няколко условия – вижте какви тук!)

Всеки може да провери къде е регистриран по три начина – чрез интернет или от разлепените на обществени места избирателни списъци. За разлика от Европейските избори, сега не е налична възможността за проверка чрез sms или по телефона.

Проверката през интернет става на сайта на ГРАО – тук. От гражданите се иска въвеждане на ЕГН и собствено име. Възможна е също и проверката по адрес – на този адрес.

На същия сайт е възможно заявяването на гласуване по настоящ адрес, но е необходим електронен подпис.

Ако ще гласувате в чужбина, можете да направите справка къде има разкрити изборни секции – от сайта на ЦИК, както и в интерактивната карта на сайта Glasuvam.com – тук.

Важни дати и срокове

Дати и срокове за изборите през 2014

5 септември – откриване на предизборната кампания.

9 септември – подаване на заявление за гласуване в чужбина. Вижте как!

14 септември – подаване на заявление за гласуване в подвижна избирателна секция. Вижте как!

20 септември – подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес. Вижте как!

29 септември – подаване на заявление за гласуване в подвижна избирателна секция, но само ако вече е разкрита такава за населеното място. Вижте как!

4 октомври – ден за размисъл.

5 октомври – изборен ден.

Как да гласувам другаде?

Как да гласувам по настоящ адрес?

Освен по постоянен адрес, гражданите могат да гласуват и по настоящ, но има някои срокове и условия, които трябва да бъдат спазени.

Най-важното условие е да имате настоящ адрес – има много хора, които живеят в градове, където не са се регистрирали в общината. Ако и вие сте от тях, трябва да заявите настоящ адрес там, за да участвате в изборите, или да пътувате до постоянния си адрес.

Ако разполагате с настоящ адрес в населеното място, където искате да гласувате, трябва преди 20 септември (14 дни преди изборния ден) да отидете в общината по местоживеене и да подадете заявление, че ще гласувате там. Става дума за Приложение №14, което може да изтеглите оттук!

Това е единственото, което трябва да сторите – след това заявлението ви автоматично се препраща към ГРАО и бивате вписан в съответния избирателен списък. Внимание – след като веднъж сте вписани в избирателен списък по настоящ адрес, не можете да гласувате другаде!

Какво да правя, ако нямам настоящ адрес в селището, където искам да гласувам?

Получаването на настоящ адрес става в общината по местоживеене.

Ако нямате собствено жилище, трябва да се свържете със собственика на това, в което живеете, и да отидете заедно в общината по местоживеене.

Там с образец по чл. 92 от Закона за гражданската регистрация (бланки за това има в общината, а може да изттеглите и от тук) и с личните карти на вас и на собственика на жилището веднага получавате настоящия си адрес. Таксата е 2,50 лева.

След това вече се налага и подаването на заявление, че ще гласувате по настоящия си адрес (вижте по-горе).

– ВАЖНО! Заявлението за гласуване по настоящ адрес може да се подаде и по електронен път на сайта на ГРАО, но е необходим електронен подпис. Получаването на настоящ адрес обаче става само на място в общината по описания по-горе ред.

Пример:

Постоянният ми адрес е във Видин, но живея под наем в Пловдив без да съм регистриран там по настоящ адрес. За да гласувам в Пловдив, трябва заедно със собственика на жилището, където живея, да отида в местната община и да попълним образеца по чл. 92 от ЗГР.

Така вече съм регистриран по настоящ адрес в Пловдив. Остава да подам заявлението, че ще гласувам там. Това отново се прави в същата община, а срокът за предстоящите избори е 20 септември 2014 г.

Забележка: За разлика от евровота, при местните избори нямате право да гласувате по настоящ адрес, ако не сте живели на него в последните 6 месеца заради принципа на „уседналост“.

Изборният кодекс предвижда и улеснено гласуване за студенти и ученици, които не учат в града по постоянния си адрес. Вижте как – тук!

Как да гласувам в чужбина?

Гласуване в чужбина

Българите в чужбина подават заявления за гласуване до 9 септември.

Това става или чрез писмено заявление по образец, което се подава до дипломатическото или консулско ни представителство в съответната държава (лично или по пощата, но не и по електронна поща) или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК – тук.

Физическото заявление е Приложение №22 – в него избирателят вписва на български език имената си по документ за самоличност, ЕГН-то си и постоянния си адрес в България. Желаещият също така трябва да напише на кирилица или на латиница мястото извън страната, в което иска да подаде своя глас. Можете да го изтеглите от тук!

В заявлението може да се посочи и електронен адрес или телефон за контакт, на който да бъде съобщен резултатът от проверката дали е допуснат за гласуване избирателят.

Справка дали подаденото заявление е потвърдено може да се направи на сайта на ЦИК, като се избере по по ЕГН или по страна – тя се прави тук!

Избирателните секции извън страната се образуват:

– в местата, където има дипломатическо или консулско представителство – при наличие на не по-малко от 20 избиратели, заявили желание да гласуват;

– в местата, където няма дипломатическо или консулско представителство – при наличие на не по-малко от 40 избиратели, заявили желание да гласуват;

– в местата, в които на проведени до пет години преди изборния ден избори е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели;

– извън изброените по-горе места по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства въз основа на общия брой подадени заявления или на общия брой на гласувалите на предходни избори, включително и когато броят на подадените заявления за определено място е по-малък от 40; ръководителите на дипломатическите или консулските представителства на България изпращат мотивирано предложение до Централната избирателна комисия не по-късно от 22 дни преди изборния ден (12 септември 2014 г.).

Можете да направите справка къде има разкрити изборни секции – от сайта на ЦИК, както и в интерактивната карта на сайта Glasuvam.com – тук.

Къде гласуват студентите и учениците?

Къде гласуват студентите?

Студентите (само редовно обучение) и учениците могат да гласуват в избирателна секция по избор в населеното място където се обучават, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес.

Необходими са три неща:

1. валиден документ за самоличност;

2. заверена от учебното заведение (със седалище в населеното място, където е избраната изборна секция) ученическа книжка или студентска книжка (заверена за съответния семестър);

3. декларация по образец, че гражданинът не е гласувал и няма да гласува на друго място (тя се получава от членовете на Секционната избирателна комисия (СИК).

Няма нужда от предварителни действия освен от подготвянето на необходимия набор от книжа.

Пример:

Аз съм студент от Плевен, с постоянен адрес там, но уча в Пловдивско учебно заведение. Ако студентската ми книжка е заверена за съответния семестър в университет, чието седалище е в Пловдив, аз мога да гласувам в изборна секция по избор в този град.

Не е нужно да нося в секцията нищо освен лична карта и студентската книжка. Там ще получа декларация, че не съм гласувал и няма да гласувам на друго място, ще я попълня и подпиша и ще мога да упражня вота си.

Как могат да гласуват инвалидите?

Как гласуват хората с увреждания?

Хората с трайни увреждания могат да гласуват в подвижна избирателна кутия.

Срокът за подаването на заявление за това е 11 март. То се подава до общинската администрация по пощата или факс, трябва да е саморъчно подписано от заявителя и придружено със съответния документ от ТЕЛК. Можете да изтеглите заявлението оттук!

Във всяка община се назнава поне по една подвижна урна, ако има приети най-малко десет заявления от хора, които физически не могат да стигнат до стандартните изборни кутии.

Ако срокът от 11 март бъде изпуснат, инвалидите имат още една възможност да упражнят право на глас. Тогава обаче те могат да поискат да гласуват само във вече назначени мобилни урни. Срокът за подаването на заявлението тогава е 20 март.

Адресът на избирателя трябва да съвпада с постоянния му. Ако човекът иска да гласува по настоящ адрес, необходимо е да бъде вписан в изборния списък на съответната община. Вижте тук как става гласуването по настоящ адрес!

Как да пренаредя листата на изборите?

Изборен кодекс

Всеки гражданин може да пренареди листата на предпочитаната партия.

Това се случва с т.нар. преференция. Въпреки че ЦИК все още не са обявили как точно ще изглежда бюлетината на 5 октомври, знае се, че тя ще е сходна с тази от Европейските избори – от лявата страна ще има квадратни полета с имената на партиите/коалициите/независимите кандидати, а от дясната – кръгли, означени само с номера.

Това са и преференциите – във всеки от МИР-овете ще има толкова кръгли полета, колкото депутати ще бъдат излъчени от района (във Враца например кръгчетата ще са 12, а в Перник – 4).

Ако желаете да подкрепите конкретно лице от листата на предпочитаната партия, трябва предварително да знаете кой номер е той в нея и да зачертаете освен политическата формация, и неговия номер в кръглите полета.

Кога преференцията проработва?

За да се изкачи нагоре един кандидат-депутат, той трябва да получи 7% от общия брой гласове за своята партия в съответния МИР.

За разлика от Европейските избори, този път, ако не отбележите преференция, се брои преференциален вот за водача на дадената листа. По този начин той трудно може да бъде изместен от мястото си начело – за сметка на това обаче вторият, третият и т.н. са постижими цели.

Когато един или няколко кандидати имат по 7% и повече преференциален вот, се образува т.нар. в Изборния кодекс листа А. Оригиналното подреждане в листата остава като листа Б. При излъчването на депутати от дадения МИР, първо отиват лицата от листа А, а след това и тези от листа Б.

Пример:

Партия „Живот за България“ (измислена за целите на примера) излъчва 4-ма депутати от МИР Варна. Нейната оригинална листа е подредена така:

1. Иван Пръвчев

2. Георги Вторичев

3. Стефан Третин

4. Недялко Четвъртит

5. Стоян Петков

6. Румен Шестяков

7. Пламен Седми

В изборния ден кандидатите получават следния процент преференциален вот:

1. Иван Пръвчев – 2%

2. Георги Вторичев – 3,1%

3. Стефан Третин – 7,8%

4. Недялко Четвъртит – 1,2%

5. Стоян Петков – 0,9%

6. Румен Шестяков – 4,1%

7. Пламен Седми – 10%

Тъй като бюлетините, в които не е имало посочена преференция, се броят като такива с преференция за водача, то Иван Пръвчев получава общо 72,9% преференция (неговите 2% + 70,9% от остатъка). Други двама кандидати също имат над 7% – Стефан Третин и Пламен Седми.

Така се оформят двете листи, на хората с успешна преференция и на тези без.

Листа А Листа Б
Иван Пръвчев – 72,9%

Пламен Седми – 10%

Стефан Третин – 7,8%

Георги Вторичев – 3,1%

Недялко Четвъртит – 1,2%

Стоян Петков – 0,9%

Румен Шестяков – 4,1%

По този начин редът, по който партия „Живот за България“ ще излъчи свои депутати в 43-ото Народно събрание става следният:

1. Иван Пръвчев

2. Пламен Седми

3. Стефан Третин

4. Георги Вторичев

5. Недялко Четвъртит

6. Стоян Петков

7. Румен Шестяков

Тъй като от МИР Варна формацията получава четирима народни представители, то те ще бъдат Пръвчев, Седми, Третин и Вторичев.

Бюлетината за изборите (за страната)

Бюлетина за изборите на 5 октомври

Бюлетината за парламентарните избори на 5 октомври 2014 е сходна с онази за Европейските избори. Разликите са в това, че в чужбина няма да има преференциален вот, в различния брой кръгчета за преференциален вот в МИР-овете в страната, както и в специалното пояснение за преференциалното гласуване в лявата част.

Ето какво представлява всеки от елементите на бюлетината:

На кочана с бюлетините след откъсване на бюлетината остава поле, в левия край на което е изписан текст „Кочан“. На същия ред последователно са изписани номерът и наименованието на изборния район (например „Изборен район №3“ – Варна“).

Под тях е изписан текст „Бюлетина за народни представители“. На следващ ред в десния ъгъл на полето е отпечатан поредният номер на бюлетината в кочана.

В горния край на бюлетината се обособява поле, в което на първия ред се изписва номерът и наименованието на изборния район, а на следващия ред се изписва текст „Бюлетина за народни представители“.

В лявата част са изброени кандидатите за изборите (партии, коалиции и независими кандидати за съответния район), според жребия на ЦИК. За избраната партия/коалиция се гласува със син химикал (такива има на разположение в избирателните секции) в квадратчето вляво от името ѝ – със знак Х или V.

В дясната част, под текста, уточняващ, че това са полетата за преференция, се дава глас за предпочитание. Той не е задължителен и може да се постави само в едно от кръгчетата – отново със знак Х или V. Броят на кръгчетата е различен за всеки многомандатен избирателен район и отговаря на удвоения брой мандати, които се полагат на МИР-а. (Например – в 23 МИР в София, който ще излъчи 16 депутати, кръгчетата ще бъдат 32.)

Внимание – при кръгчетата за преференциално гласуване не са изписани имена – ако искате да гласувате по този начин, трябва добре да знаете предварително точно кой номер в съответната листа е избраният от вас кандидат. Четете тук как работи преференциалното гласуване!

На гърба на бюлетината има две обособени места за печат от членовете на изборната секция – единият се поставя преди да ви дадат бюлетината, а вторият – след като излезете от „тъмната“ стаичка.

Въпроси и отговори:

Мога ли да отбележа само глас за партия/коалиция без да отбелязват преференция?

Да. Тогава преференциалният вот ще отиде за водача на съответната листа.

Какво ще стане, ако поставя знак само в поле за преференция?

Гласът ви ще бъде недействителен.

Какво ще стане, ако поставя знаци в две или повече полета за преференция?

Ще се зачита само гласът за съответната листа, но не и преференциалният вот.

Мога ли да поставя знак Х в полето за партии и знак V в полето за преференция?

Да, стига знаците да са единствено Х и V гласът ще е валиден без значение от избора на единия или другия.

Така би изглеждала валидна бюлетина, която подкрепя преференциален кандидат номер 8 в отбелязаната в ляво листа на партия или коалиция:Buletina-izbori-v-stranata-primer

Бюлетината за изборите (за чужбина)

Buletina-izbori-izvun-stranata

Бюлетината за парламентарните избори на 5 октомври 2014 е сходна с онази за Европейските избори. Разликите са в това, че в чужбина няма да има преференциален вот, в различния брой кръгчета за преференциален вот в МИР-овете в страната, както и в специалното пояснение за преференциалното гласуване в лявата част.

Ето какво представлява всеки от елементите на бюлетината:

На кочана с бюлетините след откъсване на бюлетината остава поле, в левия край на което е изписан текст „Кочан“.

Под него е изписан текст „Бюлетина за гласуване за народни представители в чужбина“. На следващ ред в десния ъгъл на полето е отпечатан поредният номер на бюлетината в кочана.

В основната част на бюлетината са изброени кандидатите за изборите (партии и коалиции), според жребия на ЦИК. Избирателите в чужбина не могат да избират независими кандидати. За избраната партия/коалиция се гласува със син химикал (такива има на разположение в избирателните секции) в квадратчето вляво от името ѝ – със знак Х или V.

Гражданите, които дават гласа си в чужбина не могат да се възползват от преференциалното гласуване.

На гърба на бюлетината има две обособени места за печат от членовете на изборната секция – единият се поставя преди да ви дадат бюлетината, а вторият – след като излезете от „тъмната“ стаичка.

От ЦИК все още не се обявили указания за начина на сгъване на бюлетината.