Как да гласувам другаде?

Как да гласувам по настоящ адрес?

Освен по постоянен адрес, гражданите могат да гласуват и по настоящ, но има някои срокове и условия, които трябва да бъдат спазени.

Най-важното условие е да имате настоящ адрес – има много хора, които живеят в градове, където не са се регистрирали в общината. Ако и вие сте от тях, трябва да заявите настоящ адрес там, за да участвате в изборите, или да пътувате до постоянния си адрес.

Ако разполагате с настоящ адрес в населеното място, където искате да гласувате, трябва преди 20 септември (14 дни преди изборния ден) да отидете в общината по местоживеене и да подадете заявление, че ще гласувате там. Става дума за Приложение №14, което може да изтеглите оттук!

Това е единственото, което трябва да сторите – след това заявлението ви автоматично се препраща към ГРАО и бивате вписан в съответния избирателен списък. Внимание – след като веднъж сте вписани в избирателен списък по настоящ адрес, не можете да гласувате другаде!

Какво да правя, ако нямам настоящ адрес в селището, където искам да гласувам?

Получаването на настоящ адрес става в общината по местоживеене.

Ако нямате собствено жилище, трябва да се свържете със собственика на това, в което живеете, и да отидете заедно в общината по местоживеене.

Там с образец по чл. 92 от Закона за гражданската регистрация (бланки за това има в общината, а може да изттеглите и от тук) и с личните карти на вас и на собственика на жилището веднага получавате настоящия си адрес. Таксата е 2,50 лева.

След това вече се налага и подаването на заявление, че ще гласувате по настоящия си адрес (вижте по-горе).

– ВАЖНО! Заявлението за гласуване по настоящ адрес може да се подаде и по електронен път на сайта на ГРАО, но е необходим електронен подпис. Получаването на настоящ адрес обаче става само на място в общината по описания по-горе ред.

Пример:

Постоянният ми адрес е във Видин, но живея под наем в Пловдив без да съм регистриран там по настоящ адрес. За да гласувам в Пловдив, трябва заедно със собственика на жилището, където живея, да отида в местната община и да попълним образеца по чл. 92 от ЗГР.

Така вече съм регистриран по настоящ адрес в Пловдив. Остава да подам заявлението, че ще гласувам там. Това отново се прави в същата община, а срокът за предстоящите избори е 20 септември 2014 г.

Забележка: За разлика от евровота, при местните избори нямате право да гласувате по настоящ адрес, ако не сте живели на него в последните 6 месеца заради принципа на „уседналост“.

Изборният кодекс предвижда и улеснено гласуване за студенти и ученици, които не учат в града по постоянния си адрес. Вижте как – тук!

Как да разбера къде да гласувам?

Къде да гласувам

Гласуването на парламентарни избори 2014 г. става по постоянен адрес. (Ако искате да гласувате на друго място, трябва да изпълните няколко условия – вижте какви тук!)

Всеки може да провери къде е регистриран по три начина – чрез интернет или от разлепените на обществени места избирателни списъци. За разлика от Европейските избори, сега не е налична възможността за проверка чрез sms или по телефона.

Проверката през интернет става на сайта на ГРАО – тук. От гражданите се иска въвеждане на ЕГН и собствено име. Възможна е също и проверката по адрес – на този адрес.

На същия сайт е възможно заявяването на гласуване по настоящ адрес, но е необходим електронен подпис.

Ако ще гласувате в чужбина, можете да направите справка къде има разкрити изборни секции – от сайта на ЦИК, както и в интерактивната карта на сайта Glasuvam.com – тук.